• Ανάπτυξη τρισδιάστατου διαδραστικού παιχνιδιού περιήγησης.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Κυριακίδου, Ειρήνη
    Επιβλέπων καθηγητής: Μαμάκης, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
    Η εργασία αυτή στοχεύει στην δημιουργία ένας τρισδιάστατου κόσμου αλληλεπίδρασης με ιδιότητες φυσικής (βαρύτητα, συγκρούσεις, τριβή κτλ) γραμμένο σε Java. Για να αναπτυχθεί μία τέτοιου είδους εφαρμογή εκτός από τον compiler ...