• Η συμβολή της φωτοθεραπείας στην αντιμετώπιση του νεογνικού ίκτερου.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Μαραγκάκη, Ελένη; Τσιάμη, Αθανασία
    Επιβλέπων καθηγητής: Θεοδωράκη, Μαρία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
    Οι περισσότεροι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τον ίκτερο μόνο όταν έχουν ένα μώλωπα ή ένα νόσημα του ήπατος. Οι νεογνολόγοι, οι μαιευτήρες και οι μαίες τον συναντούν συχνότερα και γι' αυτούς είναι πολλές φορές πηγή ανησυχίας ...