• Η αγορά αργυροχρυσοχοίας στην Ελλάδα. Παρούσα κατάσταση-προοπτικές.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Βογιατζής, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μακρυγιωργάκης, Μάριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-10-2008
  Η εργασία ξεκινάει με την ιστορική αναδρομή του κοσμήματος και των άλλων προϊόντων αργυροχρυσοχοΐας στην Ελλάδα. Υπάρχει μια περιεκτική αναδρομή στην ελληνική παράδοση στον τομέα αυτό, προκειμένου να αναδειχθεί το πλούσιο ...
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου κατασκευής κοσμημάτων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Πατεδάκης, Γιάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Αναστασάκης, Ανδρέας
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-10-2009
  Η παρούσα πτυχιακή μου εργασία επιχειρεί μια κατά το δυνατόν πλήρη χρηματοοικονομική ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων(Ισολογισμών , Αποτελεσμάτων χρήσεων) 41 επιχειρήσεων, του κλάδου κατασκευής κοσμημάτων πανελλήνιας ...