• Ανάπτυξη λογισμικού για την παρακολούθηση πορείας εργασιών σε μια ομάδα εργασίας.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Παπαφράγκος, Βασίλειος
    Επιβλέπων καθηγητής: Καλογεράκης, Παναγιώτης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
    Σκοπός της εργασίας είναι η δημιουργία ενός συστήματος διαχείρισης εργασιών το οποίο θα διευκολύνει την ανάθεση και διαχείριση εργασιών σε μια ομάδα εργασίας - εταιρεία. Το σύστημα αυτό θα πρέπει να είναι μια στιβαρή ...