• Η ελευθερία του τύπου και του λόγου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Βλησίδη, Δέσποινα
  Επιβλέπων καθηγητής: Καμπέλη, Κωνσταντίνα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-03-2011
  Η ελευθερία του λόγου περιλαμβάνει το δικαίωμα της διαμόρφωσης, της έκ- φρασης και διάδοσης ή αποσιώπησης της γνώμης αλλά και της λήψεως αυτής. Η δη- μοκρατία είναι έννοια συνυφασμένη με την πολυφωνία και απειλείται από ...