• Διατροφική αγωγή μέσω διαδικτύου και ηλεκτρονικών υπολογιστών.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
    Συγγραφείς: Τσουρουνάκη, Ευαγγελία; Παλιμετάκη, Μαρία
    Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκη, Αγγελική
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2012
    Στις μέρες έχει αυξηθεί η χρήση του διαδικτύου σε ότι αφορά στην αναζήτηση πληροφοριών υγείας. Γι΄αυτό το λόγο κατά καιρούς έχουν εφαρμοστεί πολλά προγράμματα διατροφικής παρέμβασης μέσω διαδικτύου, που είχαν ως κύριο σκοπό ...