• Εκτίμηση διατροφικής κατάστασης και διατροφικής συμπεριφοράς οικογενειακών φροντιστών ατόμων με νόσο Alzheimer.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
    Συγγραφείς: Στεφανουδάκη, Γεωργία; Χαλκιαδάκη, Άννα
    Επιβλέπων καθηγητής: Μαρκάκη, Αναστασία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-03-14
    Ελάχιστα δεδομένα είναι διαθέσιμα στη διεθνή βιβλιογραφία για τη διατροφική κατάσταση των οικογενειακών φροντιστών ασθενών με νόσο Alzheimer. Ένα σημαντικό ποσοστό αυτών παρουσιάζει έκπτωση στις διατροφικές του συνήθειες ...