• Κατασκευή τρισδιάστατων χώρων σε μορφότυπο OBJ.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Τριγώνη, Ειρήνη
    Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 12-04-2010
    Η ιδέα του θεματικού αντικειμένου της παρούσας πτυχιακής εργασίας γεννήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Córdoba, Spain (Escuela Politécnica Superior de Córdoba, España) τον Σεπτέμβριο του 2008, στο τμήμα Γραφικών Μηχανικών και ...