• Αναγνώριση αντικειμένου σε εικόνα.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Ατσάλη, Μαρίνα
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 23-02-2009
    Η φωτογραφία θεωρείται ένα αρκετά διαδεδομένο μέσο επικοινωνίας για τον 20ο αιώνα, καθώς και μια μορφή τέχνης συγγενική με την ζωγραφική. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας και ειδικότερα της πληροφορικής, παρατηρούμε ότι η ...