• Ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης γραμματείας τμήματος με αντικειμενοστραφή προγραμματισμό σε διαδικτυακό περιβάλλον.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Λαζόπουλος, Χάρης; Παπούλιας, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Αϊβαλής, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Η πτυχιακή μας εργασία πραγματεύεται μια πρόταση για την ιστοσελίδα του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων του Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Είναι μια εφαρμογή σε διαδικτυακό περιβάλλον πρωτοκόλλου HTTP1.1 με χρήση δυναμικών ...
 • Διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης εκπαιδευτικής μονάδας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κώτσιας, Ευστάθιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Αϊβαλής, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-11-2014
  Η παρούσα εργασία δημιουργήθηκε με τη βοήθεια των γλωσσών όπως η PHP και η Mysql για να βοηθήσει στο αυτοματισμό των γραμματειακών διαδικασιών ενός σχολείου κυρίως γυμνασίου αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες ...
 • Σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογής υπολογιστικής και συγκριτικής ικανότητας για αυτόματη διόρθωση γραπτών πολλαπλής επιλογής.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Καλαμουδάκος, Κωνσταντίνος; Μανωλαράκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 15-07-2014
  Σκοπός της παρούσας Πτυχιακής είναι η δημιουργία μιας αξιόπιστης εφαρμογής η οποία με αποτελεσματικότητα, ευκολία και ταχύτητα είναι σε θέση να διορθώνει αυτόματα ένα μεγάλο αριθμό γραπτών πολλαπλής επιλογής, να εξάγει ...
 • Υλοποίηση εφαρμογών Client - Server για online αποθήκευση αρχείων με χρήση C# .Net Framework και TCP/IP socket programming.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Θεοδωράκος, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παχουλάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 08-11-2011
  Το αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας είναι η υλοποίηση δύο εφαρμογών, Client και Server. Μέσω ενός φιλικού προς το χρήστη περιβάλλον, θα παρέχεται δυνατότητα αποθήκευσης, συγχρονισμού αρχείων και λήψης αντιγράφων ασφαλείας ...