• Συσχέτιση συμπτωμάτων και εργαστηριακών κατά τη μελέτη ύπνου σε ασθενείς με αναφερόμενες διαταραχές ύπνου.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Αναστασιάδου, Σοφία; Καλλιβρετάκη, Σοφία; Καστρινάκη, Ειρήνη
    Επιβλέπων καθηγητής: Λυδάκης, Χαράλαμπος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
    Είναι σημαντικό να εντοπίζονται οι ασθενείς ου αναφέρουν κάποια από τα συμπτώματα που συσχετίζονται με την νόσος της αποφρακτικής άπνοιας, τα οποία όπως ανάφερε βάση της μελέτης όπου κάναμε είναι υπνηλία, δυνατό ροχαλητό, ...