• Ασφάλεια εργαζομένων στο νοσοκομειακό περιβάλλον. Εξοπλισμός προστασίας έναντι μολυσματικών κινδύνων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΣΕ Τεχνολογίας Ιατρικών Μηχανημάτων
  Συγγραφείς: Καρούσης, Αλέξανδρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταυρακάκης, Αντώνιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Ο άνθρωπος από την αρχαιότητα, προσπαθούσε να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας παίρνοντας διάφορα μέτρα προστασίας. Στη νεότερη Ελλάδα, τα ουσιαστικά βήματα για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας άρχισαν μετά το 1911. ...
 • Εργατικά ατυχήματα και πως μπορούν να αποφευχθούν.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Γαμπιεράκης, Θωμάς
  Επιβλέπων καθηγητής: Σακκάς, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-12-07
  Η εργασία με τίτλο «εργατικά ατυχήματα και πως μπορούν να αποφευχθούν» είναι διαρθρωμένη σε έντεκα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια γενική εισαγωγή στο θέμα που θα αναλυθεί στην εργασία. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται ...
 • Μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου σε ξενοδοχειακή μονάδα με οικονομοτεχνικά στοιχεία.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Λιβανού, Μυρσίνη-Δέσποινα
  Επιβλέπων καθηγητής: Μονιάκης, Μύρων
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-05-09
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η δημιουργία μίας μεθοδολογίας για την εκπόνηση της Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικών Κινδύνων σε ένα εργασιακό περιβάλλον, η οποία θα περιέχει δεδομένα για την εκτίμηση της επικινδυνότητας ...