• Δικαιώματα εργαζομένων - υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας: συγκριτική μελέτη ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Τρόλα, Χαρετίνα; Ρούσσου, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Τζαμαλούκα, Γεωργία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 10-07-2008
  Στα πλαίσια του επαγγελματικού τομέα, η περιφρούρηση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία αποτελούν πρωταρχικά δικαιώματα των εργαζομένων. Οι κίνδυνοι επιβάρυνσης της υγείας με επαγγελματικές ασθένειες ή εμφάνισης ...
 • Επαγγελματικοί κίνδυνοι στο κλάδο προϊόντων διύλισης πετρελαίου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κατσίκης, Αναστάσιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σηφακάκη, Κρυσταλλία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-10-13
  Το πετρέλαιο αποτελεί την κύρια πηγή ενέργειας του κόσμου καθώς ε-πίσης αποτελεί τη βάση του σύγχρονου τρόπου ζωής, αλλά και τον πυλώνα για ραγδαία ανάπτυξη του βιομηχανικού πολιτισμού από τα μέσα του 20ου αιώνα μέχρι και ...
 • Μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου σε εταιρεία παραγωγής και εμπορίας ειδών διατροφής: Ανώνυμος Α.Ε.Β.Ε. βιομηχανία τροφίμων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Χατζηηλιάδης, Θωμάς
  Επιβλέπων καθηγητής: Μονιάκης, Μύρωνας
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 06-06-2012
  Ο σκοπός της διεξαγωγής της εκτίμησης κινδύνων είναι να δοθεί η δυνατότητα στον εργοδότη να λάβει γνώση την υπάρχουσα κατάσταση και κατά τρόπο αποτελεσματικό τα αναγκαία μέτρα, για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας ...
 • Υγιεινή και ασφάλεια εργασίας. Μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου σε λιγνιτικό κέντρο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Βλάχου, Αργυρώ
  Επιβλέπων καθηγητής: Μονιάκης, Μύρων
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 12-05-2015
  Η παρούσα πτυχιακή μελέτη εστιάζει στην υγιεινή και ασφάλεια εργασίας που πρέπει να τηρούν οι χώροι εργασίας ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης σωματική αλλά και η πνευματική ασφάλεια – ακεραιότητα τόσο των εργαζομένων ...
 • Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Συντυχάκη, Μαρίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Τσαντηράκη, Σοφία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-01-2009
  Σήμερα καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στη χώρα μας παίζει η συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα νομοθετήματα που εντάχθηκαν στο εθνικό μας δίκαιο τα τελευταία χρόνια είναι σύμφωνα με τις οδηγίες της ...
 • Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στους χώρους εργασίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής (Άγιος Νικόλαος)
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Πούλιου, Θεοδώρα
  Επιβλέπων καθηγητής: Καμπέλη, Κωνσταντίνα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 17-08-2012
  Το βιβλίο αυτό έχει σκοπό να συμβάλει στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των συνθηκών ασφαλείας και υγιεινής που επικρατούν στους χώρους εργασίας. Επίσης σημαντικός λόγος είναι να αποκτήσουμε νέες ειδικότητες με καλές ...