• Στάση και πρακτικές των εργοδοτών στην επαγγελματική ένταξη απεξαρτημένων ατόμων.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
    Συγγραφείς: Παπαδάκη, Μαρία; Πατούνα, Παρασκευή; Χανιωτάκη, Ειρήνη
    Επιβλέπων καθηγητής: Διαλυνάκη, Ελένη
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 15-07-2010
    Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας, είναι να περιγραφούν οι βασικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα απεξαρτημένα άτομα στην επαγγελματική τους ένταξη. Στο παρόν κείμενο γίνεται αναφορά στις στάσεις και πρακτικές των ...