• Άγχος, φυσική δραστηριότητα και απόδοση στην αστυνομία.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
    Συγγραφείς: Ζερβού, Δέσποινα; Θεοφανάκη, Ειρήνη
    Επιβλέπων καθηγητής: Χλιαουτάκης, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 14-07-2010
    Ο κύριος σκοπός αυτής της μελέτης είναι να ερευνήσουμε τις πηγές πίεσης που δέχονται οι αστυνομικοί στο εργασιακό τους περιβάλλον καθώς και τις συνέπειες αυτών στην αποδοτικότητα τους. Επιπλέον, θα ερευνήσουμε εάν η πίεση ...