• Διαχείριση θαλάσσιας ρύπανσης.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Ντούζγος, Μούρτζος Δημήτριος
    Επιβλέπων καθηγητής: Κόκκινου, Ελένη
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 21-09-2014
    Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία αποτελεί μια εισαγωγική έρευνα στην θαλάσσια ρύπανση με εφαρμογή στην περιοχή της Κρήτης. Βασίστηκε πάνω σε μοντέλα προσομοίωσης από το ΕΛΚΕΘΕ αλλά και δεδομένα που συλλέχθηκαν από βιβλιογραφική ...