• Απομάκρυνση οσμών υγρών αποβλήτων με χρήση βιολογικών φίλτρων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Ανδρεδάκη, Εμμανουέλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Φουντουλάκης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-03-2011
  Ο έλεγχος της εκπομπής αερίων ρύπων με τη χρήση βιοτεχνολογίας είναι ένα νέο επίπεδο έρευνας. Ιδιαίτερα σήμερα με τη πληθώρα των διεθνών, κρατικών και τοπικών νόμων και απαγορεύσεων για την ποιότητα του αέρα που συχνά ...