• Ο θεσμός των υπεράκτιων εταιρειών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κοκκιάδης, Μιχαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Ιατράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-06-27
  Η ραγδαία εξέλιξη του διεθνούς εμπορίου και η σταδιακή απελευθέρωση των περιορισμών στον τομέα της διακίνησης των κεφαλαίων και του συναλλάγματος στο σύνολο σχεδόν των αναπτυγμένων χωρών, είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση ...
 • Το φορολογικό σύστημα στην Κύπρο και οι εξεγχώρειες offshore εταιρείες.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Φωκάς, Παναγιώτης; Μιχαηλίδης, Γιώργος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαρνελάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 13-02-2009
  Το θέμα της εργασίας στο οποίο θα αναφερθούμε έχει τίτλο: «Το φορολογικό σύστημα στην Κύπρο και οι εξεγχώρειες ( offshore ) εταιρείες». Έχουμε επιλέξει αυτό το θέμα γιατί πιστεύουμε ότι απασχολεί τον κάθε Κύπριο πολίτη ...
 • Υπεράκτιες (offshore) εταιρείες.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κασσωτάκη, Νικολέτα
  Επιβλέπων καθηγητής: Μπίμπα, Εμμανουέλλα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-08-2014
  Οι εξωχώριες εταιρίες ανθούν σε παγκόσμιο επίπεδο και αυξάνονται με ραγδαίο ρυθμό στην χώρα μας αλλά και σε πολλές άλλες χώρες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εξωχώρια εταιρία ιδρύεται εκτός συνόρων, επιλέγεται ως ...
 • Υπεράκτιες (offshore) εταιρείες.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Ρήγου, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Μπίμπα, Μαρία-Εμμανουέλα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-12-2011
  Η "εξωχώρια" ή "υπεράκτια" offshore εταιρεία αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Οι offshore εταιρείες είναι εταιρείες αγγλοσαξονικής προέλευσης που γεννήθηκαν στις βρετανικές αποικίες και ανεπτύχθησαν μετά τον Β’ ...