• Αντιμετώπιση της ασθένειας του ωιδίου στο αγγούρι με συνδυασμό γενετικής ανθεκτικότητας και βιολογικών παράσιτων Acremonium sp and Fusarium sp.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Αποστολάκη, Σοφία
  Επιβλέπων καθηγητής: Φανουράκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-10-2010
  Η ασθένεια του ωιδίου στα κολοκυνθοειδεί είναι ασθένεια με εξάπλωση σε όλο τον κόσμο, προκαλείτε από το μύκητα Podosphaira xanthii και μπορεί να προκαλέσει πολύ σοβαρές απώλειες από την παραγωγή. ¨Όσο αφορά τη χώρα μας οι ...
 • Βιολογική αντιμετώπιση του ωιδίου του πλατάνου (erysiphe platani) σε τεχνητά μολυσμένα σπορόφυτα πλατάνου στο θερμοκήπιο και σε φυσικά μολυσμένους πλατάνους δεντροστοιχιών της Κρήτης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Κανακουσάκης, Χρήστος
  Επιβλέπων καθηγητής: Λιγοξυγκάκης, Ελευθέριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-06-2014
  Η παρούσα πτυχιακή διατριβή εστιάζεται στη μελέτη του ωϊδίου του πλατάνου (Erysiphe platani) στην Κρήτη και τη βιολογική αντιμετώπισή του σε τεχνητά μολυσμένα σπορόφυτα πλατάνου στο θερμοκήπιο καθώς και σε φυσικά μολυσμένους ...
 • Βιολογική καταπολέμηση του ωιδίου (Leveillula taurica) της τομάτας, με ανταγωνιστικούς μύκητες.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Αλεξάκης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Γκούμας, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Μία από τις σημαντικότερες ασθένειες που προσβάλουν τις καλλιέργειες τομάτας (Lycopersicon esculentum) στη χώρα μας, είναι το ωίδιο, το οποίο προκαλείται από τον μύκητα Leveillula taurica. Τα ωίδια είναι υποχρεωτικά παράσιτα ...
 • Επαγωγή της αντοχής της αγγουριάς εναντίον του ωιδίου (Podosphaera xanthii) από τους υπερπαρασιτικούς μύκητες Acremonium alternatum και Acremonium implicatum.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Παπαδάκης, Παναγιώτης
  Επιβλέπων καθηγητής: Γκούμας, Δημήτρης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Τα αποτελέσματα των πειραμάτων που παρουσιάζονται έδειξαν ότι τόσο το Αcremonium alternatum οσο και το Acremonium implicatum είχαν σημαντική αποτελεσματικότητα στην μείωση του αριθμού των κονιδιοφόρων του P. xanthii στις ...
 • Οι κυριότερες μυκητολογικές ασθένειες της ελιάς.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Μιχελάκης, Ευάγγελος
  Επιβλέπων καθηγητής: Γκούμας, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Στην πτυχιακή εργασία αυτή παρουσιάζονται οι κυριότερες μυκητολογικές ασθένειες της ελιάς στην Ελλάδα. Η καλλιέργεια ελιάς είναι η πλέον διαδεδομένη καλλιέργεια στην χώρα μας και το ελαιόλαδο ένα από τα κυριότερα εξαγώγιμα ...
 • Παθοβελτίωση της αγγουριάς με έμφαση στις ασθένειες περονόσπορο, ωιδίο και κλαδοσπορίαση.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Κουρουπάκης, Μανώλης
  Επιβλέπων καθηγητής: Βακαλουνάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Η αγγουριά αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κηπευτικά φυτά γιατί ο καρπός της έχει ευρεία κατανάλωση από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Έτσι είναι ευνόητο η αγγουριά ως φυτό να παρουσιάζει τεράστιο γενετικό ενδιαφέρον. ...
 • Πειραματικές εφαρμογές για την αποτελεσματικότητα δύο ωιδιοκτόνων σε καλλιέργεια αμπέλου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Καλαϊτζάκη, Σοφία; Κολιού, Ελένη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 05-06-2009
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε πειραματική μελέτη με σκοπό τη σχετική εκτίμηση και σύγκριση δύο σκευασμάτων με χρησιμοποιούμενες δραστικές ουσίες, το metrafenone στο πρώτο σκεύασμα στη δόση των 100 ...