• Μελέτη και προσομοίωση διαμορφώσεων σε ψηφιακά συστήματα επικοινωνιών.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Γαρεφαλάκης, Ιωσήφ
    Επιβλέπων καθηγητής: Ασκορδαλάκης, Παντελής
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 04-03-2011
    Η παρούσα εργάσια εξέτάζει τις ψηφιακές διαμορφώσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται στις τηλεπικοινωνίες. Εξετάζονται οι ASK ,FSK ,PSK ,PCM. Η ASK ,διαμόρφωση μετατόπισης πλάτους (Amplitude-shift Keying) ονομάζεται ο τύπος ...