• Εκτίμηση θρέψης ογκολογικών ασθενών στην ογκολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
    Συγγραφείς: Εκμετζόγλου, Κωνσταντίνα
    Επιβλέπων καθηγητής: Μαρκάκη, Αναστασία; Χατζή, Βασιλική
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-03-20
    Ως βασικός σκοπός της μελέτη αυτής είναι η εκτίμηση της κατάστασης θρέψης δείγματος ασθενών με καρκίνο και της ποιότητα ζωής τους. Απώτερος στόχος της μελέτης αποτελεί ο εντοπισμός της υποθρεψίας και κατά συνέπεια της ...