• Εφαρμογή προτύπου OHSAS 18001:2007 ασφάλειας και υγείας σε συνεργείο βαρέων οχημάτων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Γιαλίζης, Στέφανος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σακκάς, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-07-05
  Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η παρουσίαση της μεθοδολογίας για την ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας και υγείας της εργασίας σε μία επιχείρηση (και ειδικότερα σε ένα ...
 • Εφαρμογή του πρότυπου globalgap για την ολοκληρωμένη διαχείρηση αγροτικών επιχειρήσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Καραμαλάκη, Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Ανδρουτσοπούλου, Κατερίνα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 07-10-2010
  Οι διατροφικές κρίσεις απόρροια της εντατικοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας και της έλλειψης κανόνων παραγωγής, η ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος, του παραγωγού και του καταναλωτή, η ανάγκη διαφοροποίησης του ...
 • Η εφαρμογή συστημάτων ISO σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Κουναλάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρομπογιαννάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-04-2015
  Τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας αποτελούν, τα τελευταία κυρίως 20 χρόνια, έναν αναπτυσσόμενο τομέα τόσο σε μέγεθος όσο και σε εξειδίκευση. Θεωρούνται βασικά εργαλεία για την λειτουργία των επιχειρήσεων μικρών και μεγάλων ...
 • Η χρήση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας στο ξενοδοχειακό κλάδο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Αλιαϊ, Καϊμέλα; Κριστολλάρι, Ιονίτα
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρομπογιαννάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-05-17
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία ασχοληθήκαμε με την διερεύνηση της χρήσης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας στο ξενοδοχειακό κλάδο. Για την ολοκλήρωση της εργασίας, πραγματοποιήθηκε πρωτογενής και δευτερογενής έρευνα. Η ...
 • Κριτική ανασκόπηση ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας-Προτάσεις βελτίωσης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Σταρένιος, Ηρακλής
  Επιβλέπων καθηγητής: Σακκάς, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-07-05
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία αφορά την κριτική ανασκόπηση ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας σε μια εταιρία. Βασικός στόχος της εργασίας είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή διαχείρισης ...
 • Σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 σε εταιρεία ανακύκλωσης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Σταυρουλάκη, Ειρήνη-Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρομπογιαννάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-05-17
  Στις επόμενες ενότητες γίνεται μια παρουσίαση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΝ ΕΝ ISO 9001:2008 και της μεθοδολογίας που ακολουθείτε κατά την φάση ανάπτυξης έως την πιστοποίηση της εταιρείας. ...