• Αποθέματα και μέθοδοι αποτίμησης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Παρασκευά, Δέσποινα; Στεφανάρου, Αγγελική
  Επιβλέπων καθηγητής: Δοκιανάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-11-2009
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποπειράται να δώσει μία όσο γίνεται πλήρης εικόνα των Αποθεμάτων και των Μεθόδων Αποτίμησης. Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας μας αναπτύσσουμε την έννοια, την ανάλυση και λειτουργία των λογαριασμών ...
 • Η χρησιμότητα της λογιστικής πληροφόρησης στην αποτίμηση μετοχών

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Παπαδοπετράκη, Παναγιώτα; Σαββόγλου, Νικολέτα; Ταμβακλή, Καλλιόπη
  Επιβλέπων καθηγητής: Καραμπίνης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-06-06
  Αντικειμενικός σκοπός της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της χρησιμότητας της λογιστικής πληροφόρησης στην αποτίμηση των μετοχών μιας επιχείρησης. Στην εργασία περιγράφονται τα σύγχρονα και συχνότερα ...