• Η επίδραση της ποιότητας στο F & B management των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
    Συγγραφείς: Γαβαλάς, Εμμανουήλ
    Επιβλέπων καθηγητής: Απλαδάς, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-06-22
    Ο τουρισμός αποτελεί για την χώρα μας την λεγόμενη βαριά βιομηχανία. Μικρές ή μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες στις περισσότερες των περιπτώσεων διαθέτουν τμήμα εστιατορίου. Η διοίκηση επισιτιστικών επιχειρήσεων ή η διεύθυνση ...