• Στρατηγικές επέκτασης στο εξωτερικό.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Συγγραφείς: Ανδρουλιδάκη, Γεωργία-Ραφαέλα; Γαβαλλιάς, Εμμανουήλ; Μπονατάκη, Μανωλία
    Επιβλέπων καθηγητής: Τζωρτζάκη, Αλεξία-Μαίρη
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-11-24
    Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία έγινε με σκοπό να παρουσιάσει τις στρατηγικές επέκτασης στο εξωτερικό ορισμένων επιχειρήσεων που ασχολούνται με βιολογικά προϊόντα καθώς και να εξετάσει τις προοπτικές ανάπτυξης των ελληνικών ...