• Πως το στρες επηρεάζει τη σεξουαλική ζωή των ζευγαριών στον έγγαμο βίο.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Γαβριηλίδου, Κωνσταντίνα; Κοκκότη, Στυλιανή
    Επιβλέπων καθηγητής: Χαραλαμπάκη, Ελένη
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 17-06-2009
    Σκοπός μας είναι να δείξουμε πως το στρες επηρεάζει τη σεξουαλική ζωή των ζευγαριών κατά τον έγγαμο βίο. Ο σημαντικότερος ίσως παράγοντας που υπάρχει ανάμεσα στο στρες και στην σεξουαλική ζωή είναι οι συζυγικές σχέσεις. ...