• Εκτίμηση της ποιότητας ζωής και διατροφής των ασθενών που υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
    Συγγραφείς: Ηλία, Στυλιανή
    Επιβλέπων καθηγητής: Μαρκάκη, Αναστασία; Χαρωνιτάκη, Αικατερίνη
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-02-2015
    Η Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια είναι μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από προοδευτική απώλεια της νεφρικής λειτουργίας με την πάροδο του χρόνου. Περιγράφει μία κλινική οντότητα, που προκαλεί βλάβη στα νεφρά και επηρεάζει την ...