• Ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις εντερικές παθήσεις.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Κάββαλος, Κώστας; Κουναλάκη, Ουρανία; Σταυριανούδη, Μαρία
    Επιβλέπων καθηγητής: Πετράκης, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
    Η πτυχιακή εργασία με την συνεργασία και την μελέτη βιβλιογραφιών, αναφέρεται στις φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου και συγκεκριμένα στις ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου, η οποίες είναι χρόνιες και περιλαμβάνουν ...