• Αναερόβια συγχώνευση αποβλήτων τυροκομείου με αστική ιλύ για την παραγωγή βιοαερίου.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
    Συγγραφείς: Ξαγοραράκη, Ειρήνη
    Επιβλέπων καθηγητής: Μανιός, Θρασύβουλος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-05-15
    Το βιοαέριο αποτελεί µια από τις πλέον διαδεδοµένες ΑΠΕ στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο στην Ελλάδα δεν παρουσιάζει προς το παρόν αντίστοιχη πρόοδο. Την ίδια στιγµή όµως, σε όλες τις µεγάλες πόλεις έχουν εγκατασταθεί ...