• Η υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών ως παράγοντας ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Συγγραφείς: Γκρέκου, Μαργαρίτα; Παγκουλάκη, Στυλιανή
    Επιβλέπων καθηγητής: Τσουκάτος, Ευάγγελος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-11-22
    Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση, ανάλυση και μελέτη της απορρόφησης και της χρήσης της νέων τεχνολογιών στον τομέα των επιχειρήσεων. Δεδομένου αυτού, θα αναλυθεί διεξοδικά η ...