• Η επίδραση της άσκησης στα επίπεδα τριγλυκεριδίων.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
    Συγγραφείς: Παγκράτη, Αικατερίνη; Τσιώλη, Μαρία
    Επιβλέπων καθηγητής: Μαράκη, Μαρία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 17-10-2008
    Ο σύγχρονος τρόπος ζωής στις βιομηχανοποιημένες κοινωνίες, ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για την αύξηση των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Ανάμεσα στους διάφορους παράγοντες κινδύνου κεντρικό ρόλο κατέχει η έλλειψη σωματικής άσκησης ...