• Η σημασία του δισχιδοβακτηρίου στη σύγχρονη διατροφή.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
    Συγγραφείς: Σάββα, Παναγιώτα
    Επιβλέπων καθηγητής: Σπυριδάκη, Ασπασία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
    Ο σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι να συζητηθεί η σχετικά πρόσφατη αναγέννηση ενδιαφέροντος για τη βακτηριακή παρέμβαση, ιδιαίτερα στη χρήση Bifidobucferium στη διατροφή, για τη θεραπεία και την πρόληψη της ασθένειας ...