• Κατασκευή φορητού απαγωγέα καυσαερίων για χρήση στο εργαστήριο των Μ.Ε.Κ.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Σαββάκης, Αντώνιος
    Επιβλέπων καθηγητής: Κουδουμάς, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-05-2011
    Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η κατασκευή φορητού απαγωγέα καυσαερίων ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί στο εργαστήριο των Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ). Για την υλοποίηση της παραπάνω κατασκευής είναι απαραίτητη η θεωρητική ...