• Συγκριτική μελέτη περιπτώσεων διαφήμισης.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Ιεράπετρα)
    Συγγραφείς: Μήκα, Ελένη; Σαββουλίδου, Ελένη
    Επιβλέπων καθηγητής: Μαστοράκης, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-12-13
    Ο κλάδος της διαφήμισης στη χώρα μας ιστορείται από το 1930, αλλά η εξελικτική του πορεία τοποθετείται στη μεταπολεμική δεκαετία του 1950. Στη δεκαετία του 1960 η διαφήμιση γνώρισε δυναμική άνοδο, με τη διάδοση των πρώτων ...