• Πεποιθήσεις απέναντι στους εμβολιασμούς.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Χαδούλη, Χριστίνα; Χριστοδουλάκη, Ισιδώρα; Χριστοπούλου, Αναστασία-Μαρία
    Επιβλέπων καθηγητής: Κριτσωτάκης, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-06-14
    Σκοπός: Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας θα καταγραφούν οι πεποιθήσεις των ατόμων που θα λάβουν μέρος στην έρευνα οι οποίες θα βοηθήσουν τους φορείς υγείας να κατανοήσουν τις στάσεις του γενικού πληθυσμού και των επαγγελματιών ...