• Κατασκευή προγράμματος προσομοίωσης παλμογράφου για διδασκαλία.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Ψυχαράκης, Μιχαήλ
    Επιβλέπων καθηγητής: Πουλής, Δημήτριος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 27-11-2013
    Το πρόγραμμα LabVIEW έχει αποδειχτεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο πάνω σε εργαστηριακά πειράματα και στη προσομοίωσή τους. Αναπτύχθηκε από την εταιρία NATIONAL INSTRUMENTS. Εμφανίστηκε στην αγορά το 1987 αλλά η μεγάλη διάδοσή ...