• Χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και η κρίση χρέους στην Ελλάδα.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Συγγραφείς: Μουλουδάκη, Αναστασία; Ψωμά, Γεωργία
    Επιβλέπων καθηγητής: Γαλυφιανάκης, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-05-21
    Στη συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία ασχοληθήκαμε με ένα θέμα πολύ σημαντικό και επίκαιρο, αυτό της οικονομικής κρίσης. Στις μέρες μας η παγκόσμια οικονομία βιώνει τη μεγαλύτερη και τη πιο έντονη ύφεση της μεταπολεμικής ...