• Ενδοσυντροφική βία: διαδικτυακές ελληνόφωνες και αγγλόφωνες σελίδες υποστήριξης.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
    Συγγραφείς: ∆ουλκίδου, Ζωή-Μαρία; Πανοπούλου, Βασιλική; Πρωτογεράκη, Νεκταρία
    Επιβλέπων καθηγητής: Ράτσικα, Νικολέτα
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 13-05-2015
    H παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ενδοοικογενειακή – ενδοσυντροφική βία και τις ιστοσελίδες στήριξης που υπάρχουν και στόχο έχουν την ενημέρωση και υποστήριξη των θυμάτων ενδοσυντροφικής βίας. Η ενδοσυντροφική ...