• Η κατανομή των ρόλων στη σύγχρονη ελληνική οικογένεια. Απόψεις φοιτητών Τ.Ε.Ι. Κρήτης.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
    Συγγραφείς: Aλεξανδρίδης, Αλέξανδρος; Μανιαδάκη, Μαρία-Αικατερίνη; Περουλάκη, Ελευθερία
    Επιβλέπων καθηγητής: Κουκούλη, Σοφία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-07-2015
    Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας ήταν να εξετάσουμε κατά πόσο η κατανομή των ρόλων ανάμεσα στα μέλη της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας έχει διαφοροποιηθεί γενικά με την πάροδο των χρόνων, αλλά και μετά την εμφάνιση ...