• Κατασκευή πλατφόρμας On line κρατήσεων με χρήση συστήματος διαχείρισης περιεχομένου (CMS).

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αγ. Νικόλαος)
    Συγγραφείς: Αδάμου, Σταυριάνα; Ζάκου, Ανδρέας
    Επιβλέπων καθηγητής: Καπανταϊδάκης, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-02-08
    Στην συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία κατασκευάζουμε μια πλατφόρμα online κρατήσεων και αναλύουμε την ιστοσελίδα, τα βήματα της κατασκευής χρησιμοποιώντας το θεωρητικό υπόβαθρο που απαιτείτε ώστε να υπάρχει ένα πλήρες αποτέλεσμα. ...