• Τεχνικές προώθησης τραπεζικών προϊόντων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Κατσίγιαννης, Παναγιώτης; Αδραμάκης, Γιώργος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μακρυγιωργάκης, Μάριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-06-2008
  Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η επισταμένη και διεξοδική μελέτη των τεχνικών προώθησης τραπεζικών προϊόντων .Το σύγχρονο τραπεζικό Μάρκετινγκ, δεδομένων των τεχνολογικών ευκολιών , και την αλλαγή της νοοτροπίας ...