• Η επίδραση των διεθνών λογιστικών προτύπων στην απεικόνιση του κόστους των εταιρειών.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Συγγραφείς: Αεράκης, Δημήτριος; Αυγουλάς, Νικόλαος; Ξυπάκης, Δημήτριος
    Επιβλέπων καθηγητής: Μακρυγιαννάκης, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 16-12-2014
    Πρωταρχικός σκοπός της εργασίας, είναι η συγκριτική ανάλυση της επίδρασης των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην εμφάνιση του κόστους στις οικονομικές καταστάσεις των εταιριών. Κατά το διάστημα σύνταξης της πτυχιακής, οι ...