• Εξαγορές και συγχωνεύσεις.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
    Συγγραφείς: Αφεντούλη, Ειρήνη-Ευφροσύνη
    Επιβλέπων καθηγητής: Τερζάκης, Δημήτριος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-06-05
    Στη σύγχρονη πραγματικότητα, το επιχειρηματικό περιβάλλον έχει μετατραπεί σε έναν παγκόσμιο στίβο στον οποίο παρατηρούνται οι οικονομικές μονάδες στο σύνολο τους να αναγκάζονται να δραστηριοποιηθούν σε αγορές εκτός των ...