• Ο ρόλος του οργανισμού διαιτησίας και μεσολάβησης στην επίλυση συλλογικών διαφορών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Αφιώνη, Δήμητρα
  Επιβλέπων καθηγητής: Τσαντηράκη, Σοφία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Η προσφυγή στους μηχανισμούς επίλυσης συλλογικών διαφορών δεν φαίνεται να γίνεται ούτε από σκέψη για περιστολή του δικαιώματος της απεργίας (εργοδοτική πλευρά), ούτε από απευθυνοποίηση εν όψει της επίλυσης της διαφοράς ...