• Μέτρηση ικανοποίησης των πελατών σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
    Συγγραφείς: Αφραθιανάκης, Μύρωνας
    Επιβλέπων καθηγητής: Φραγκιαδάκης, Αθανάσιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 27-06-2013
    Ο σκοπός της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας είναι να ερευνήσει την ικανοποίηση των πελατών σε ένα πραγματικό επιχειρησιακό περιβάλλον. Στις μέρες μας, η μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ...