• Ποικιλότητα εδαφόβιας πανίδας σε βιολογικό, εγκαταλελειμένο και συμβατικό ελαιώνα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Αγαπάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Καμπουράκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Στην συγκεκριμένη μελέτη συγκρίνεται ένας βιολογικά καλλιεργούμενος, με ένα συμβατικό και ένα εγκαταλελειμμένο ελαιώνα από άποψη βιοποικιλότητας της εδαφόβιας πανίδας. Οι επιλεγμένοι τρεις ελαιώνες βρίσκονται στο ίδιο ...