• Ανάπτυξη εφαρμογής παρακολούθησης ζώων με χρήση GPS-GSM-GIS.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Αγαπητού, Ειρήνη
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-02-2009
    Η εργασία αυτή έχει σκοπό να περιγράψει την ανάπτυξη ενός συστήματος παρακολούθησης ζώων, την συλλογή των αποτελεσμάτων και τον τρόπο επεξεργασίας τους. Επίσης παραθέτει και συγκρίνει τους μέχρι τώρα υπάρχοντες τρόπους ...