• Διερεύνηση της τυπολογίας του «νεόπτωχου» Έλληνα καταναλωτή. Μια κριτική αποτίμηση.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Ιεράπετρα)
    Συγγραφείς: Αγγελάκη, Αθανασία
    Επιβλέπων καθηγητής: Μεραμβελιωτάκης, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 16-01-2014
    Η παρούσα πτυχιακή εργασία επιχειρεί να αναλύσει τον τρόπο που επιδρά η σημερινή οικονομική κρίση στη συμπεριφορά και την ψυχολογία του Έλληνα καταναλωτή και να περιγράψει τον τύπο της νέας τάξης του «νεόπτωχου», αναλύοντας ...