• Σύστημα μηχανογράφησης αλυσίδας super market.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Αθουσάκης, Πολυχρόνης; Αξαζιώτης, Βενιζέλος
    Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 13-09-2014
    Η μηχανογράφηση είναι πολύ σημαντική για όλες τις επιχειρήσεις εμπορίου και υπηρεσιών. Τα συστήματα μηχανογράφησης είναι ευρέως χρησιμοποιημένα και αξιόπιστα. Ιδιαίτερα σε μια αλυσίδα Super Market τα συστήματα αυτά ...