• Τα λογιστικά βιβλία των επιχειρήσεων σύμφωνα με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Συγγραφείς: Μπαχά, Αναστασία-Ευθαλία; Παλληκαράκη, Μαρία
    Επιβλέπων καθηγητής: Βασιλάκης, Εμμανουήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-06-16
    Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτέλεσε το αντικείμενο μελέτης μας εδώ και ένα αρκετά μεγάλο διάστημα και θεωρούμε ότι λόγω της σπουδαιότητας του θέματος θα αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό εφαλτήριο για την μετέπειτα πορεία μας ...